Chư Păh

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Như Liễu   60  Hùng Vương, , Chư Păh, Gia Lai   0987213346 
2  Nhà Thuốc Hoàng Thạch   Thôn 7  Nghĩa Hòa, , Chư Păh, Gia Lai   01674675487 
3  Quầy Thuốc  60   Ianhin, , Chư Păh, Gia Lai   0968164200 
4  Quầy Thuốc Hồng Lê   Ianhin, , Chư Păh, Gia Lai   0985876402