Chợ Mới

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Bảo Thanh,Nà Mố, Yên Đĩnh, Chợ Mới, Bắc Kạn Nguyễn Thị Hoài 0988407847
2 QT Hoàng Thị Thoa,Nà Khon, Yên Đĩnh, Chợ Mới, Bắc Kạn Hoàng Thị Thoa 01675245872
3 QT Hoạt Huyền,Tổ 5, TT Chợ Mới, Chợ Mới, Bắc Kạn Lục Thị Phương 0975081487
4 QT Hoàng Mai,Chợ 62, Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn Nguyễn Thị Mai 0962072622
5 NT Nông Thị Luyến,Cốc Po, Thanh Bình, Chợ Mới, Bắc Kạn Nông Thị Luyến 0978452426
6 QT Bệnh Viện,Trung tâm y tế Chợ Mới, Yên Đĩnh, Chợ Mới, Bắc Kạn Phạm Thị Thái Hà 0986225289
7 QT Tuyết Mai,Tổ 7, TT Chợ Mới, Chợ Mới, Bắc Kạn Lèng Thị Tuyết Mai 01688644426
8 QT Hà Nhài,Nà Cà, Cao Kỳ, Chợ Mới, Bắc Kạn Hà Thị Nhài 0964363282