Chợ Mới

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Nhà Thuốc Hoàn Thắng   0  Chợ Mỹ Luông, TT Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang   076885820 
          2  Tiệm Thuốc Bắc Vạn Tế Đường 2   0  Chợ Mỹ Luông, TT Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang   076885653 
          3  Tiệm Thuốc Bắc Đại Nguyên Đường   Lồng chợ Chợ Mới, TT Chợ Mới, Chợ Mới, An Giang   0763883114 
          4  Phục Hưng Đường   97  An Lạc, An Thạnh Trung, Chợ Mới, An Giang   0763621423 
          5  Nhà Thuốc Dung Cường   0  Lồng chợ Chợ Mới, TT Chợ Mới, Chợ Mới, An Giang   0763883454 
          6  Nhà Thuốc Phuc Truyền   0  Long Thuận, Xã Long Điền B, Chợ Mới, An Giang   0942842004 
          7  Nhà Thuốc An Kiên   0  Chợ Mỹ Luông, TT Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang   0763626626 
          8  Nhà Thuốc Mỹ Phương   0  Chợ Mỹ Luông, TT Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang   0763625555 
          9  Nhà Thuốc An Khang   Long hòa 1, Long Kiến, Chợ Mới, An Giang   763957979 
         10  Quầy Thuốc Phúc Lợi   Ấp Long Định, Long Điền A, Chợ Mới, An Giang   01673804021