Chợ Đồn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Huyền Đức,Kiot 129-Chợ Bằng Lũng, TT Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn Ma Thị Thanh Huyền 0973350338
2 QT Khanh Miền,Tổ 2, TT Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn Hoàng Văn Khanh 0984778285
3 QT Hoàng Yến,Tổ 4, TT Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn Hoàng Thị Yến 0975512686
4 QT Bích Cường,Tổ 1, TT Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn Hoàng Thị Bích 0977651550
5 QT Xuân Thu,Tổ 5, TT Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn Nguyễn Xuân Thu 0975245555
6 QT Phú Tài,Nà Tải, Rã Bản, Chợ Đồn, Bắc Kạn Triệu Thị Trang 0972845402