Chiêm Hoá

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Ma Thị Minh,Tổ Nhân Dân Phố Mới 1, Vĩnh Lộc, Chiêm Hoá, Tuyên Quang Ma Thị Minh 0987658468
2 QT Lưu Duy Phương,Km2, Phúc Thịnh, Chiêm Hoá, Tuyên Quang Lưu Duy Phương 0982019808
3 Cty CPDTMDV Tuyên Quang,Thôn Đồng Ẻn, Kim Bình, Chiêm Hoá, Tuyên Quang Cao Văn Huấn 0978570423