Chi Lăng

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Hà Thị Sự,56 Chợ Đồng Mỏ, TT Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn Vũ Thị Liễu 0972807981
2 NT Trần Thanh Hải,Đường Đại Huề Cầu Khu Hòa Bình 1, TT Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn Trần Thanh Hải 01667693196