Châu Thành

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Nhà Thuốc Thái Sơn   549  Chợ An Châu, TT.An Châu, Châu Thành, An Giang   0763836987 
          2  Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền -Thái An Đường   0  Chợ An Châu, Châu Thành, Châu Thành, An Giang   0763836765/ 0939521544 
          3  Nhà Thuốc Minh Minh   0  Chợ An Châu, TT Châu Thành, Châu Thành, An Giang   0763500583 
          4  Nhà Thuốc Nhật Hùng   Chợ An Châu, TT An Châu, Châu Thành, An Giang             762.215.440
          5  Nhà Thuốc Thơm Hạnh   số 23 ấp Long Hòa 4, TT An Châu, Châu Thành, An Giang   763836298 
          6  Tiệm Thuốc Bắc Nhơn Hòa Đường   3143 Cầu Số ấp Vĩnh Lộc, vĩnh bình, Châu Thành, An Giang   02963839375 
          7  Quầy Thuốc Thanh Hương   Ấp Phú Hòa 2, Bình Hòa, Châu Thành, An Giang   01645556558