Châu Thành A

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà Thuốc Châu Thanh Đạm   Lô A4 Thị trấn cái tắc, , Châu Thành A, Hậu Giang   0943164777 
         2  Nhà thuốc Hoằng Đức   38 Ấp Phú Thạnh, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang   01667993637