Châu Thành

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Trung Thủy   KP3 Thị trấn Châu Thành, , Châu Thành, Tây Ninh   0663878255 
2  Nhà Thuốc Lê Khanh 2   565 Tổ Ấp Suối Muồn, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh   01657525653 
3  Quầy Thuốc Minh Châu   178 Hoàng Minh Kha Khu Phố 2, Thị Trấn Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh   0984703183