Châu Thành

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Kim Cương   Chợ Cầu Lộ, Xã Phú Tân, Châu Thành, Sóc Trăng   0968128349