Châu Thành

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Châu Thành 2   182  Khóm 1, TT Tầm Vu, Châu Thành, Long An   0722.214.329, 0971575189 
2  Nhà Thuốc Phước An Hòa   115  Ấp 5, Bình Quới, Châu Thành, Long An   0723.524.863 
3  Nhà Thuốc Nguyễn Văn Sảnh   Thanh Tân, Thanh Phú Long, Châu Thành, Long An   0723664277 
4  Đại Lý  Thuốc  Tây Số 15   Thanh Tân, Thanh Phú Long, Châu Thành, Long An   0723664304 
5  Quầy Thuốc Kiều Muội   Bình Trị  Thuận Mỹ, Châu Thành, Châu Thành, Long An   0908893942 
6  Quầy Thuốc Châu Thành 9   Long Thuận  Long Trì, Châu Thành, Châu Thành, Long An   1286181170 
7  Đại Lý Số 36   Ấp Nhà Việt, Xã An Lộc Long, Châu Thành, Long An   0945334649 
8  Quầy Thuốc Nam Phương   331/1, Hiệp Thạnh, Châu Thành, Long An   0973249385 
9  Quầy Thuốc Kim Tuyến   Ấp kỳ châu, xã bình quới, , Châu Thành, Long An   01256000939 
10  Quầy Thuốc Số 38   ấp 8 vĩnh công, , Châu Thành, Long An   01685575658 
11  Quầy Thuốc Thiên Phát   2b/1 ấp 1 hiệp thạnh, , Châu Thành, Long An   0904189926 
12  Đại Lý Trúc Mai   371/8 Thanh Tân, Thanh Phú, Châu Thành, Long An   0942429498 
13  Quầy Thuốc Tường Vy   148/2 Ấp phú xuân 2, Phú Ngãi Trị, Châu Thành, Long An   01659828771 
14  Quầy Thuốc Vĩnh Công   68/8 ấp 8, vĩnh công, Châu Thành, Long An   02726556886 
15  Quầy Thuốc Tiến Đạt   ấp phú xuân 1, xã phú ngãi trị, Châu Thành, Long An   0942266096