Châu Thành

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà Thuốc Thiên Phước Đường   105 Ấp Phú Thạnh, Châu Thành, Châu Thành, Hậu Giang   01228186089 
         2  Nhà Thuốc Nam Sanh   Chợ bảy Ngàn, TT Bảy Ngàn, Châu Thành, Hậu Giang   01276340862