Châu Thành

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Quầy Thuốc Đức Thuận   , Chợ Nha Mân, Xã Nha Mân, Châu Thành, Đồng Tháp   673857823 
          2  Thanh Tâm   156, QL 80, Cái Tàu Hạ, Châu Thành, Đồng Tháp   0673840295 
          3  Quầy Thuốc Thắng Hạnh   08, Lô N, Chợ Nha Mân, Ấp Tân Lập, Xã Tân Thuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp   0984326757 
          4  Quầy Thuốc Quỳnh Nhung   16A Cụm Dân Cư Phú Long, , Châu Thành, Đồng Tháp   0907062216 
          5  Quầy Thuốc Mỹ Tín   Chợ Phú Hựu, , Châu Thành, Đồng Tháp   01228101825 
          6  Quầy Thuốc Tho Thu   Chợ Hòa Tân, Hòa Tân, Châu Thành, Đồng Tháp   02773625062 
          7  Quầy Thuốc Yên Chi   Chợ Vàm Trại Quán Ấp Tân An, Tân Bình, Châu Thành, Đồng Tháp   0938018233 
          8  Quầy Thuốc Thuận Hòa 2   Chợ Rạch Cầu, Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp   0908716971