Châu Thành

                    1  Quầy Thuốc Thanh Liêm Ds.Thắng   Chợ 01  QL 80, Mong Thọ A, Châu Thành, Kiên Giang   913552553 
                    2  Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền Kiều Xuân – Ly.Triệu Văn Lác   994  Khu phố Minh An, TT Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang   0773836089 
                    3  Quầy Thuốc Thanh Liêm   0  Ấp Tân Tiến, Xã giục Tượng, Châu Thành, Kiên Giang   0947.666.285 
                    4  Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Hòa Sanh Đường   Quốc lộ 63, KIOT số 97,Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang   0988229798 
                    5  Tiệm Thuốc Bắc An Tín Đường   164 Ấp Vĩnh Thành A, Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang   0918006942