Châu Thành

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Trường Thọ   121  Khu Phố 1, Tt C. Thành, Châu Thành, Bến Tre   0753869212 
2  Quầy 582(Đại Lý 582 Cũ)   0  Cho Sơnđông, Sơn Đông, Châu Thành, Bến Tre   01682389217 
3  Quầy 884   353  Chợ Châu Thành, Tt C. Thành, Châu Thành, Bến Tre   0985037488 
4  Đại Lý 423   0  Ấp 2, Tam Phước, Châu Thành, Bến Tre   0753869291 
5  Quầy Thuốc 737   Tô7  Quới Sơn, Quới Sơn, Châu Thành, Bến Tre   0978778000 
6  Quầy 1077(Đại Lý 697 Cũ)   0  0, An Phước, Châu Thành, Bến Tre   0939393015 
7  Quầy Thuốc 1152   56A Ấp Long Định, Xã Giao Long, Châu Thành, Bến Tre   0972480487