Châu Đức

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Quầy Thuốc Thanh Vân   Ngã 3 Đức Mỹ, Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu   0933222676 
          2  Nhà Thuốc Huyền Anh   Thôn 3, Bình Trung, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu   0988648339 
          3  Quầy Thuốc Huỳnh   Âp Tân Xuân, Bàu Trinh, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu   01667262564 
          4  Quầy Thuốc Thụy Niên   Gio An, Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu   0975334343 
          5  Quầy Thuốc Số 206   Đức Hiệp, Xà Bang, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu   0982885112 
          6  Quầy Thuốc Thanh Thảo   Quãng Thành, Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu   01666054827 
          7  Quầy Thuốc Ngọc Thu   13A2 Lê Lợi , TT Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu   0919499445 
          8  Quầy Thuốc Hoàng Ân   133 Hùng Vương, Thị Xã NgãiGiao, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu   0977809747