Cát Bà

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Minh Tâm,Hà Sen, Hà Sen, Cát Bà, Hải Phòng Phạm Thị Thu Hoài 01693995981