Can Lộc

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Cty Dược Tân Thành- Quầy Bán Thuốc Chữa Bệnh,17 Nguyễn Thiếp, TT Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh Bùi Xuân Sơn 0989733457
2 QT Bùi Thị Phương Hoa,Chợ Vy, Kim Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh Bùi Thị Phương Hoa 01696948161