Cần Giuộc

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Nhân Nghĩa   Lộc Tiến, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An   0942733222 
2  Nhà Thuốc Đồng Đức Đường   Chợ Cần Giuộc, TT Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An   0908844744 
3  Quầy Thuốc Dược Thảo   Ấp 3, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An   0968830204 
4  Đại Lý Nghi Phương   Ấp Tân Thanh B, Phước Lại, Cần Giuộc, Long An   01684 040 070 
5  Quầy Thuốc Đăng Khôi   Ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An   0903199901 
6  Quầy Thuốc Nguyễn Phương   Ấp Thanh Ba, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An   0902747996 
7  Quầy Thuốc Thu Yến   2/5, Long Cần, Cần Giuộc, Long An   0938071916