Cần Đước

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Tây Minh Đăng   176  Minh Thiện, Cần Đước, Cần Đước, Long An   072 3880576 
2  Nhà Thuốc Nguyệt Bình   40  Ấp Chợ Trạm, QL 50, Mỹ  Lệ, Cần Đước, Long An   0983971724 
3  Đại Lý Kim Diệu   Ấp 2  Long Khê, Cần Đước, Cần Đước, Long An   01695547839 
4  Quầy Thuốc 47   Long Thanh  Long Trạch, Cần Đước, Cần Đước, Long An   0903944118 
5  Quầy Thuốc Phượng Huyền   Ấp Chợ  Long Hựu Đông, Cần Đước, Cần Đước, Long An   0974856290 
6  Quầy Thuốc Cần Đước 68   Ấp Nhà Thờ, Tân Lân, Cần Đước, Long An   0985784669 
7  Quầy Thuốc Bến Lức 43   Ấp 4, Long Cang, Cần Đước, Long An   0937550607 
8  Quầy Thuốc Số 29   QL50, TT Cần Đước, Cần Đước, Long An   0723 881 618 
9  Quầy Thuốc Tây Hoàng Minh   92, Ấp Minh Thiện, Cần Đước, Long An   01645855906 
10  Quầy Thuốc Linh Đan   Ấp Long Thanh, Long Trạch, Cần Đước, Long An   01666.060.388 
11  Quầy Thuốc Thảo Vy   Ấp Long Thanh, Long Trạch, Cần Đước, Long An   0945.648.445 
12  Quầy Thuốc Quỳnh Anh   91 ap 3 tân trạch, , Cần Đước, Long An   0933601933 
13  Quầy Thuốc Huy Phượng   686 âp 5, Long Hòa, Cần Đước, Long An   0978951782 
14  Quầy Thuốc Số 70   Ấp Xóm Mới, Tân Lân, Cần Đước, Long An   01228615373