Cẩm Xuyên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Chi Nhánh Dược Cẩm Xuyên-QT O8,Chợ Cẩm Xuyên, TT Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Dương 01699914324
2 Chi Nhánh Dược Cẩm Xuyên-QT O7,Chợ Cẩm Xuyên, TT Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Trần Thị Lý 0973414110
3 Chi Nhánh Dược Cẩm Xuyên-QT O8,Chợ Cẩm Xuyên, TT Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Đặng Thị Hằng 0979135924
4 Chi Nhánh Dược Cẩm Xuyên-QT Lê Thị Phẩm,Xóm 1, Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Lê Thị Phẩm 0973914054
5 QT Nguyễn Thị Thanh,Chợ Cẩm Nhượng, Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thanh 0984876963
6 QT Nguyễn Thị Nhung,Xóm 3, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nhung 0986724782
7 NT Trần Văn Sinh,Thôn Đại Hòa, Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Trần Văn Sinh 0975122302
8 QT Nguyễn Thị Bích Vân,Xóm Kênh, Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Bích Vân 0979031459
9 Cty TNHH TMDP Thiên Nga,Vùng Quy Hoạch, Khu A, Dân cư đô thị ven sông Hội, Tổ 9, TT Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thúy Nga 0974634096
10 QT Nguyễn Thị Hương,Chợ Hôm, Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hương 0984226705
11 NT Hoàng Thị Mai Hương,Thôn Bình Minh, Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Hoàng Thị Mai Hương 0983637358
12 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hạnh,Chợ Đón, Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hạnh 0972120916
13 QT Hoa Trung,Chợ Mới, Cẩm Huy, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Đinh Thị Hoa 0942759984
14 NT Nguyễn Thị Ánh Tuyết,Thôn 10, Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Ánh Tuyết 0947902610
15 QT Phạm Thị Dung,Xóm Đại Hòa, Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Phạm Thị Dung 0985597487