Cẩm Thủy

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Ngô Thị Lệ,Phố Vạc, Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Thanh Hóa Ngô Thị Lệ 0974412898
2 QT Trương Thị Liên,Thành Long 2, Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Thanh Hóa Trương Thị Liên 01674953667