Cam Ranh

                    1  Quầy Số 36   235  Đại Lộ Hùng Vương, , Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa   0583951162 
                    2  Công Ty TNHH Phùng Hưng(Đông Y Phùng Hưng cũ)   268 Đường 3/4, Cam Thuận, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa   0583951909 
                    3  Quầy Thuốc Thanh Thủy   Nguyễn Công Trứ, , Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa   0583857189 
                    4  Đại Lý  Lâm Ngọc Trọng   Tỉnh Lộ 9, , Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa   0583997079 
                    5  Nhà Thuốc Duyên Phước   40  Nguyễn Công Trứ, , Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa   0583857371 
                    6  Quầy Thuốc Số 9   Chợ số 3, Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa   0583861460 
                    7  Quầy Thuốc Hồng Loan   Cửu Lợi, Cam Hòa, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa   01673817340 
                    8  Đông Y Dân An   Đường 3/4, , Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa   0583856302 
                    9  Quầy Số 1 – Mỹ Ca   Cam Nghĩa, , Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa   01698525457 
                  10  Nhà Thuốc Thiên Hòa   31B/21  Hoàng Văn Thụ, , Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa   0583953232 
11  Quầy Chị Lệ( Quầy thuốc số 32)   Cam Phước Đông, , Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa   01287669106 
                  12  Quầy Thuốc Van Thanh 7(Tân Sinh)   Cam Phước Đông, , Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa   0916935377