Cẩm Mỹ

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy  Thuốc 326   Ấp Láng Lớn, Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai   0973372382 
2  Quầy Thuốc 754B   Ấp 1, Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai   0985710004 
3  QuầY Thuốc 102   ẤP LáNg LớN, Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai   0967301111 
4  Quầy Thuốc 180   414 Tổ 15 Ấp 10  0, Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai   02513713144 
5  Quầy Thuốc 2495   403 Tổ 14  ÂẤp 10, Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai   0966455168 
6  Quầy Thuốc 65 (2497 Cũ)   Ấp 10, Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai   01227686947 
7  Quầy Thuôc 2241  ( Thiên Phúc)   Kiot 4 Lô 2  Chợ Mới, Ngã Tư Sông Rây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai   02516. 518258 0933888407 
8  Quầy Thuốc Bảo Đan   Ấp Suối Sóc ,, Láng Lớn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai   0982139713 
9  Quầy Thuốc Thảo Vân   Ấp 6, Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai   01655129988 
10  Quầy Thuốc 66   Chợ Suối Nhát, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai   01694447647 
11  Quầy Thuốc Thiện Phú   Láng Me, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai   0613749012 
12  Quầy Thuốc Ngọc Hiền   Ấp 10, Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai   01647695537 
13  Quầy Thuốc Quỳnh Như   Ấp 4, Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai   0965644009 
14  Quầy Thuốc Như Thịnh   Ấp 1, Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai   0909979420 
15  Quầy Thuốc 2052   Ấp Cọ Dầu, Xuân Đông, , Cẩm Mỹ, Đồng Nai   0937764176 
16  Phòng Khám Bác Sỹ Thương   Ấp 6 Sống Nhạn, , Cẩm Mỹ, Đồng Nai   0903092545 
17  Quầy Thuốc Thu   Ấp 2, Xuân Quế, , Cẩm Mỹ, Đồng Nai   0926313588 
18  Quầy Thuốc An Thảo   Ấp 1 Xuân Tây, , Cẩm Mỹ, Đồng Nai   0967609054