Cẩm Lệ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QTdapharco 134,207 Ông Ích Đường, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Lương Thị Thanh Hoa 0905552505
2 QT Dapharco 128,Ngã Tư Cách Mạng T8, Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoa 0986959996
3 Tt Dp Hoà Vang,665 Trường Chinh, Hoà Thọ, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Huỳnh Thị Hạnh 0903509802
4 NT Phước Thịnh,Kios 7 Chợ Cẩm Lệ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Nguyễn Phan Thị Thùy 0917765112
5 NT Ngọc Mai,57 Nguyễn Đình Tứ, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Phan Thị Mai 0934884711