Cam Lâm

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
                    1  Quầy Thuốc Thiện Phúc   Làng Văn Tứ, , Cam Lâm, Khánh Hòa   0905977205 
                    2  Quầy Thuốc Minh Phúc 25   Quốc Lộ 1A, , Cam Lâm, Khánh Hòa   01632574650 
                    3  Đại Lý Chị Nhã Trân   Chợ Xuân Lập, , Cam Lâm, Khánh Hòa   01694960456 
                    4  QuầY Ngọc Lan   Suối Dầu, Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa   0987979571 
                    5  Quầy Thuốc Quỳnh Như   Cam Tân, Cam Lâm, Cam Lâm, Khánh Hòa   0935214740 
                    6  Quầy Thuốc Xuân Linh   28  Trường Chinh, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa   01663454839 
                    7  Quầy Thuốc Kim Mỹ   Chợ Tân Xương, Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa   01998725363 
                    8  Quầy Thuốc Quỳnh Giao   Chợ Cam Đức, , Cam Lâm, Khánh Hòa   0583983367 
                    9  Quầy Thuốc Quốc Khải   Chợ Cam Đức, , Cam Lâm, Khánh Hòa   0985142777 
                  10  Quầy Thuốc Nguyễn   Thôn Thủy Triều, Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa   0989584433