Cái Nước

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Huỳnh chiến   0  Chợ Nhà Lồng Cái Nước, Thị Trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau   0918805826 
2  Quầy Thuốc Sang Sang   Ấp Đầm Cùng, Xã Trần Thời,, , Cái Nước, Cà Mau   0919024980