Buôn Hồ

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Ngân Sỷ   , Buôn Hồ, Buôn Hồ, Đắk Lắk   0905167787 
2  Quầy Thuốc Trương Mãng   28 Nguyễn Chí Thanh ,, Buôn Hồ, Buôn Hồ, Đắk Lắk   05003872618 , 0905114678 
3  Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 11   QL 14, Buôn Hồ, Buôn Hồ, Đắk Lắk   05003874337 
4  Quầy Thuốc Thúy Loan   Thôn 7, Buôn Hồ, Buôn Hồ, Đắk Lắk   0906465830 
5  Quầy thuốc Tây Ánh Nga   Thôn Tân Lập 3, Buôn Hồ, Buôn Hồ, Đắk Lắk   0975919997 
6  Quầy Thuốc Dư Cường   04 Lê Quý Đôn, Buôn Hồ, Buôn Hồ, Đắk Lắk   0962401155 
7  Quầy Thuốc Tây Kim Linh   134 Hùng Vương Phường Đạt Hiếu, Buôn Hồ, Buôn Hồ, Đắk Lắk   0984969628 
8  Quầy Thuốc Tây Số 01   Chợ Cư Bao Thôn Tây Hà 4, Xã Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk   0905803088