Bù Đốp

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy thuốc số 87   223 Chợ Bù Đốp, TT Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước   933670989 
2  Quầy Thuốc Thúy Mai   Tổ 6 Ấp Thanh Trung, TT Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước   0983443872 
3  Nhà Thuốc Xuân Phương   Ấp Thanh Thủy, TT Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước   0983589000 
4  Quầy Thuốc Đôn Hậu   Chợ Bù Đốp, TT Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước   0973324998 
5  Quầy Thuốc Đông Phương   Ấp Tân Thuận, Xã Tân Tiếng, , Bù Đốp, Bình Phước   0982383893