Bù Đăng

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Phạm Văn Khiêm (Quầy Thuốc 950)   Chợ   Bù Na, 0, Bù Đăng, Bình Phước   0976130770 
2  Quầy Thuốc Hải Oanh 1   Thống Nhất, 0, Bù Đăng, Bình Phước   0963999978 
3  Nhà Thuốc Ngọc Diệp   23/5  Đức Liễu, 0, Bù Đăng, Bình Phước   06513997053 
4  Quầy Thuốc Trà My   Chợ  Đức Liễu, 0, Bù Đăng, Bình Phước   0945823418 
5  Quầy thuốc 146   Chợ  Thống Nhất, 0, Bù Đăng, Bình Phước   0989813881 
6  Quầy thuốc 147   Thống Nhất, 0, Bù Đăng, Bình Phước   01682342678 
7  Quầy Thuốc Chị Hằng   Chợ  Bù Đăng, 0, Bù Đăng, Bình Phước   01682003544 
8  Quầy Thuốc Chị Hoa   Chợ  Bù Đăng, 0, Bù Đăng, Bình Phước   0979223397 
9  Quầy thuốc Trần Duy Thế   Đắk Xuyên, Đắk Nhau, Bù Đăng, Bình Phước   0977223658 
10  Quầy Thuốc Tây Hải Hà   Thôn 3 Xã Đoàn Kết, , Bù Đăng, Bình Phước   0977638938 
11  Quầy Thuốc  Khả Doanh   Thôn 5, Xã Phước Sơn, , Bù Đăng, Bình Phước   0987789839 
12  Quầy Thuốc Tâm Đức   Thôn 1,, Xã Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước   0987282767 
13  Quầy Thuốc Tâm Đức   9 Lê Quý Đôn Khu Đức Lập, , Bù Đăng, Bình Phước   0985893884 
14  Quầy thuốc tây Gia Nhi   Chợ Đức Liễu, Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước   0973356815 
15  Quầy Thuốc Phương Dung   Thôn 5 Xã Đoàn Kết, , Bù Đăng, Bình Phước   01695679678 
16  Quầy Thuốc Gia Phúc   Thôn 3, Chợ Bom Bo, , Bù Đăng, Bình Phước   0169141929 
17  Quầy Thuốc Huyền Trân   Thôn Đăng Lang, Xa Đắk Nhau, Bù Đăng, Bình Phước   0977108765 
18  Quầy Thuốc Hải Thảo   Xã Đoàn Kết, , Bù Đăng, Bình Phước   0986232722