Bố Trạch

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Số 5,Chợ Hoàn Lão, TT Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình Phạm Thị Tuyết 01643671763