Bình Xuyên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Số 5,KP1, Hương canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Trâm 0976907430
2 QT Số 6,KP1, Hương canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Đỗ Thị Hồng 0983379268
3 QT Tùng Lâm,Cổ Độ, Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Trình Thị Thanh Thỏa 0982626424