Bình Tân

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà thuốc Hiền Mai   458 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0837520769 0904733780 
         2  Nhà thuốc Thanh Thúy   421 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0837523729 
         3  Nhà thuốc Ngọc Chi   1543 Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh   1212391706 
         4  Nhà thuốc An Phát   163 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0904733780 
         5  Nhà thuốc Bồng Sơn   335 Lê Văn Quới, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0903179298 
         6  Nhà thuốc Mỹ Hiền   247 Gò Xoài, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0913447709 
         7  Nhà thuốc Ngọc Sương   14 Lê Đình Cẩn, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   902076284 
         8  Nhà thuốc Thiên Châu   224 Âp Chiến Lược, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   938740406 
         9  Nhà thuốc Phú Cường   184 Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0935623653 
       10  Nhà thuốc Thùy Trang   323 Ấp Chiến Lược, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   54074188 
       11  Nhà thuốc Lộc Phương Thanh   581 Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh   919205506 
       12  Nhà thuốc Hương Trà   404 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh   01682456567 
       13  Nhà thuốc Bảo   Số 11 Đường số 5, Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0932756176 
       14  Hiệu thuốc số 24   34  Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0866545957 
       15  Nhà thuốc Huy Hoàng   1349  Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0978013906 
       16  Nhà thuốc Bảo Khôi   702  Hương Lộ 2, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0854071937 0908412436 
       17  Nhà thuốc Hưng Thịnh   1621  Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh   01223428528 
       18  Nhà thuốc Mỹ Khang   740  Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0933100700 
       19  Nhà thuốc Hoàng Huy   356  Tên Lửa, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0837622072 
       20  Nhà thuốc Phương Linh   762  Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0862658792/ 0909819447 
       21  Nhà thuốc Khánh Trang   112  Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh   01686583197 
       22  Nhà thuốc Thành Nhân   314  Đường Số 7, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0903343347 
       23  Nhà thuốc Kiều Huyên   259  Gò Xoài, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   01217351218 
       24  Nhà thuốc Việt Trung   477  Mã Lò, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0913601601 
       25  Nhà thuốc Vân Nga   446  Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh   01238088880 
       26  Nhà thuốc Vạn Phước   1153  Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0862539534 
       27  Nhà thuốc Như Ý   351  Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0908822952 
       28  Nhà thuốc Nhất Lan   1161  Quốc Lộ 1A, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0908460648 
       29  Nhà thuốc Bạch Yến   1318  Tỉnh Lộ 10, Khu phố 5 Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh   01224567282 
       30  Nhà thuốc Ngọc Thảo (NT Ngọc Tiên cũ)   34  Đường số 5, Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0988704242 
       31  Nhà thuốc Bồng Sơn 2   777A  Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   01676858518 
       32  Nhà thuốc Minh Thu   275  Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0836670578 
       33  Nhà thuốc Anh Mỹ   608A  Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0949788524 
       34  Nhà thuốc Lê Quang   83  Đường số 1, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0938787647 
       35  Nhà thuốc Y Bình   175  Đường số 12, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0943507346 
       36  Nhà thuốc Thanh Ngân   309  Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0913627799 
       37  Nhà thuốc Phương Liên   64  Đường số 15, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0902928248 
       38  Nhà thuốc Châu Pharmacy   74  Đường số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0938123408 
       39  Nhà thuốc Nhật An 2   208  Hồ Ngọc Lãm, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0906623818 
       40  Nhà thuốc Xuân Anh   149  Phan Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0907658894 
       41  Nhà thuốc Bảo Châu   39  Lô Tư, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   01226900044 
       42  Nhà thuốc Bích Loan   51  Hoàng Văn Hợp, An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0948662729 
       43  Nhà thuốc Tuấn Kiệt   804 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0988847342 
       44  Nhà thuốc Tâm   1186  Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0919873834 
       45  Nhà thuốc Phú Lâm 2   163  Đường số 1, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0919454645 
       46  Nhà thuốc Thuận Hòa   385  Lê Văn Quới, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0909773917 
       47  Nhà thuốc Minh Đức   43  Đường số 4, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0974800006 
       48  Nhà thuốc Thanh Mai   159D  Liên Khu 4-5  Khu phố 5, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0907059698 
       49  Nhà thuốc Hương Nhi   177  Đường số 12, Khu phố 6 Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   01639829865 
       50  Nhà thuốc Thiên Phúc   17  Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh   01288723491 
       51  Nhà thuốc Hồng Phúc   20B  Trần Đại Nghĩa, Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0902885878 
       52  Nhà thuốc Thu Nga 2   432  Nguyễn Cửu Phú, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0989968579 
       53  Nhà thuốc Thúy Vân   324  Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh   01223731919 
       54  Nhà thuốc Mỹ Hạnh   574/41  Đường SinCo, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0908027267 
       55  Nhà thuốc Phạm Nguyễn   186  Đường Số 2, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0975465630 0975465632 
       56  Nhà thuốc Tâm Đan   162  Trần Đại Nghĩa, Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0902409578 
       57  Nhà thuốc An Tín   172  Phạm Đăng Giản, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0938922026 
       58  Nhà thuốc Minh Phương   842A  Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0837628246 
       59  Nhà thuốc Nguyệt Trang   873  Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   01217351218 
       60  Nhà thuốc Thu Nga   63  Đường số 1A Lý Chiêu Hoàng, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0938044983 
       61  Nhà thuốc Bảo Ngọc   390  Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0988091583 
       62  Nhà thuốc Thái Dương   116  Cầu Kinh, Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0947044489 01692733972 
       63  Nhà thuốc Lê Tâm   55  Đường 1A Lý Chiêu Hoàng, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0908240850 
       64  Nhà thuốc Khánh Ngân   84A  Đường 18B, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0933119909 
       65  Nhà thuốc Bích Hoa   64 Đường số 7, Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0972548569 
       66  Nhà thuốc Đức Duy   6 Võ Văn Vân, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0989201886 
       67  Nhà thuốc Liên Phát   14 Đường 54, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh   01698889222 
       68  Nhà thuốc Bảo An   967 Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0985398037 
       69  Nhà thuốc Phương Liên 1   134 Đường số 11, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0902928248 
       70  Nhà thuốc Khánh   146 Đường số 11, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0914841398 
       71  Nhà Thuốc Phúc An   14 Đường 17B, Phường An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0904930935 
       72  Nhà Thuốc An Tâm   205 Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   01675155241 
       73  Nhà thuốc Quang Minh   431 Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0975800367 
       74  Nhà thuốc Ánh Mai   202N Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0933262404 
       75  Nhà thuốc Tường Vy   136 Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0901990925 
       76  Nhà thuốc Thiên Ân SKV   167 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0901990925 
       77  Nhà thuốc Gia Bình   9B Miếu Bình Đông, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0909123489 
       78  Nhà thuốc Minh Trí   A8.008 CC EHome 3 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0972611741 
       79  Nhà Thuốc Nhân Nghĩa   187 Đường số 19, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh   0918256393 
       80  Nhà thuốc An Tín 2   135/19A Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh   01698699400