Bình Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 ĐL Hương,Khu 1, TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi Trương Thị Hương 0553851296
2 NT Ngọc Ba,Khu 2, TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi Nguyễn Viết Định 0976960365
3 NT Quỳnh Thủy,Khu 4, TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi Phạm Quỳnh  Thủy 0553851823
4 ĐL Nguyên,Khu 4, TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi Bùi Thị Nguyên 0553851318