Bình Lục

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Tân Dược,Cầu Họ, Chung Lương, Bình Lục, Hà Nam Trần Thị Yến 0983771687
2 QT SỐ 7,Chợ Dằm Tiêu Động, Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam Trần Thị Hương 0974316401
3 NT Trung Tâm Bình Lục,TT Bình Mỹ, Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam Nguyễn Thị Đại 01668769220
4 NTTN,Chợ Sông, Tràng An, Bình Lục, Hà Nam Phạm Thị Thúy 03513870600
5 QT SỐ 6,Chợ Sông, Tràng An, Bình Lục, Hà Nam Nguyễn Thị Đào 01697224889