Bình Long

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Trang Cảnh Tân   Chợ, Phường An Lộc, Bình Long, Bình Phước   06513666828 
2  Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế DopharCo (Phong Sơn)   Chi Nhánh Phong Sơn 110 Trần Hưng Đạo, Phường An Lộc, Bình Long, Bình Phước   06513666563 0933475270 
3  Quầy Thuốc Đông y Bùi Niềm   Chợ Thanh Lương, Xãthanh Lương, Bình Long, Bình Phước   978656592 
4  Quầy Thuốc Tây Phúc An   Phan Bội Châu, Khu Phố Hưng Chiên, Bình Long, Bình Phước   0908432060 
5  Quầy Thuốc Thanh Phương   Chợ Thanh Lương, Xãthanh Lương, Bình Long, Bình Phước   01642.318.976 
6  Quầy Thuốc Tây Hiền Ni   Ấp Phú Long, Tổ 1  Xã, Xã Thanh Phú, Bình Long, Bình Phước   01652991841