Bình Liêu

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Công ty CP Dược VTYT Quảng Ninh – Quầy thuốc số 86,Chợ Bình Liêu, TT Bình Liêu, Bình Liêu, Quảng Ninh Hà Văn Sìu 0944066280