Bình Giang

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 CN Bình Giang QT số 2,Phủ, Thái Học, Bình Giang, Hải Dương Nguyễn Đình Quân 01683529834
2 CN Bình Giang QT số 9,Phủ, Thái Học, Bình Giang, Hải Dương Lê Thị Hoa 01676339037
3 NT Oanh Đức,Ngã ba Phủ, TT Phủ, Bình Giang, Hải Dương Nguyễn Thị Oanh 01684799626