Bình Gia

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Trần Thị Ngoan,Ngã tư, Tô Hiệu, Bình Gia, Lạng Sơn Trần Thị Ngoan 0976470385