Bình Đại

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy 728   0  Chợ Thới Lai, Thới Lai, Bình Đại, Bến Tre   0753854367