Bình Chánh

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà thuốc Ngọc Soàn   E13/411A Quốc Lộ 50, Đa Phước, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0837781188 
         2  Nhà thuốc Thanh Hải   A22/20  Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0862750704 
         3  Nhà thuốc Mai Châu   C5/14 Phạm Hùng, Ấp 2, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0906326625 
         4  Nhà thuốc Đăng Khoa   D1B Quốc Lộ 1A, Chợ Bình Chánh, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0989508180 
         5  Nhà Thuốc Minh Quyên   E12/28A Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0966421610 
         6  Nhà thuốc Như ý   D3/81C Quốc Lộ 50, Xã Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0908 481640 
         7  Nhà thuốc Kim Long   A3-16 Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   837584868 
         8  Nhà Thuốc Minh Hằng   D11/54  Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0908087301 
         9  Nhà thuốc Sinh Đôi 2   D1/8 Ấp 4  Quốc Lộ 50, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0969734527 0837612813 
       10  Nhà thuốc Nhân Ái   D10/40  Hương Lộ 11, Ấp 4, Xã Hòa Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0982754744 
       11  Nhà thuốc Đại An Đường   D13/44E  Đường 18B, Ấp 4, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0909532508 
       12  Nhà thuốc Minh Thư   B5/122B  Quốc lộ 50, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0977743839 
       13  Nhà thuốc Minh Hiếu 2   C4/1  Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0933300484 
       14  Nhà thuốc Ngân Hà 4   A11/2  Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0933361239 
       15  Nhà thuốc Nhân Ái 2   C21/16  Ấp 3, Xã Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0982754744 
       16  Nhà thuốc Nhân Đức   A1/13  Nguyễn Cửu Phú, Ấp 4, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0919659779 
       17  Nhà thuốc Trí Minh   B11/2E, Xã Quy Đức, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0932809397 
       18  Nhà thuốc Tân Túc   E3/8A  Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0949072672 
       19  Nhà thuốc Hồng Phúc   B5/1   Trần Đại Nghĩa, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0908867829 
       20  Nhà thuốc Cầu Cua   9/3B  Đoàn Nguyễn Tuấn, Tân Quý Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0988958062 
       21  Nhà thuốc Nhi Loan   C5/31  Hưng Nhơn, Tân Kiểng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   01687 491703 
       22  Nhà thuốc Khánh Duy   C5/10 Ấp 4, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0989044697 
       23  Nhà thuốc Phước Nguyên   32 Lô K, Đường số 8, Tân Kiêng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0949884847 
       24  Nhà thuốc Long Châu   A12/383 Quốc lộ 50, Xã Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0903373454 
       25  Nhà thuốc Thịnh Phát   428B2/7 An Phú Tây – Hưng Long, Ấp 2, Xã An Phú Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0907985579 
       26  Nhà thuốc Mê Kông   C2/2A1 Quách Điêu, Ấp 3, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0989101133 
       27  Nhà thuốc Tấn Thành   D3/1 Ấp 4, Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0969054000 
       28  Nhà Thuốc Minh Quyên   E12/28A Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0966421610 
       29  Nhà Thuốc Phát Lộc   B4/22B Võ Văn Vân, Ấp 2, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0975117779 
       30  Nhà Thuốc Phát Tài   C9/30  Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0973158698 
       31  Nhà Thuốc Tuyết Nhung   E11/23D  Thới Hòa, Ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0987369885 
       32  Nhà Thuốc Thanh Trúc   49  Đường số 6, KP Chợ Cầu Sáng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0919265726 
       33  Nhà Thuốc Minh Hằng   D11/54  Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0908087301 
       34  Nhà Thuốc Bảo Trang   11  Đường số 5, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0917866499 
       35  Nhà Thuốc An Thái   3A92 Thanh Niên, Ấp 3, Xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0988707517 
       36  Nhà Thuốc An Bình   A415E  Tỉnh Lộ 10, Ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0975108270 
       37  Nhà Thuốc An Sinh   5C16  Tỉnh Lộ 10, Ấp 5, Xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   01626003186 
       38  Nhà thuốc Bảo Châu   D8/9  Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0909270291 
       39  Nhà Thuốc Mỹ Linh   C9/30  Ấp 3, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0986436235 
       40  Nhà Thuốc Tâm Đức   A3/14P  Võ Văn Vân, Ấp 1, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   01688554299 
       41  Nhà Thuốc Phương Uyên   G15/30    Láng Le Bàu Cò, Liên Minh Xuân,, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   01267252623 
       42  Nhà Thuốc Anh Khoa   B4/13B  Võ Văn Vân, Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0973158698 
       43  Nhà Thuốc Hồng Châu   E5/18
(E9/6B)   Thới Hòa, Ấp 5 Vĩnh lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 
 0938200446 
       44  Công ty TNHH ĐLTT Vạn Đức   F4/10B  Đường 6B, Ấp 6A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   01628731625 
       45  Nhà thuốc Quang Học   C5/1 Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   01664488815 
       46  Đại lý 126   A9/16 Đường 1A, Ấp 1, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   090648804 
       47  Nhà thuốc Thiên Phúc   F2/63 Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0988595086 
       48  Nhà thuốc Tân Hải   D16/22A/2A Ấp 4B, Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0936999247 
       49  Phòng khám Y Khoa Vĩnh Lộc   B8A/1 Võ Văn Vân Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh   0282237719 0909247780