Bến Cầu

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Phương Uyên   1584  Long Phú, Long Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh   0663760042 
2  Nhà Thuốc Bắc Vạn Hạnh Đường   Khu Phố 2, TT. Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh   0663761919/ 0978676353