Bến Cát

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Quầy Thuốc 430 (Quầy Thuốc Kim Dung cũ)   Mỹ Phước 3, Mỹ phước 3, Bến Cát, Bình Dương   0988969096 
          2  Nhà Thuốc Ngọc Diệp   Ô19  TC1, Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương   0650.3553073 
          3  Đại Lý Quỳnh Như   TC3, Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương   01696531880 
          4  Quầy Thuốc Huyền Đạt   ẤP 3  Nj 17, Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương   0978339800 
          5  Quầy Thuốc Linh Châu   C3 – 27  Nb 16, Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương   0918162984 
          6  Quầy Thuốc 18   DC5, Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương   0906563984 
          7  Quầy Thuốc Thanh Lê   XC2, Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương   0969005609 
          8  Quầy Thuốc Số 80   Đường XC 7, Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương   0912666430 
          9  Quầy Thuốc 151   Ấp 2, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương   0937808151 
         10  Quầy Thuốc 377   Ấp 2  Tân Định, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương   0938244108 
         11  Nhà Thuốc Quang Minh   Đường TC3, Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương   0902775666 
         12  Nhà Thuốc Thiện Đức Đường   221  Tổ 10, KP 1, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương   0650 3564162 
         13  Quầy Thuốc Tây 109   222  ĐT 744, Ấp Lồ Ồ, An Tây, Bến Cát, Bình Dương   01293 799 899 
         14  Quầy Thuốc Đăng Khoa (401)   Long Bình, Long Nguyên, Bến Cát, Bình Dương   01686 443 952 
         15  Quầy Thuốc Tây BíCh HợP   D7, KCN MP I, KP 4, P Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương   01674636173 
         16  Quầy Thuốc Hải Xuân   Ql13, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương   01235 171 303 
         17  Quầy Thuốc Thanh Tâm   D14, KCN MP I, KP 6, P Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương   01674 525 277 
         18  Quầy Thuốc Tây 72 (TuấN Vân)   N5, KCN MP I, KP 6, P Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương   01694500339 
         19  Quầy Thuốc Minh Hiền   D10, KCN MP I, KP 6, P Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương   0987087935 
         20  Quầy Thuốc Số 305   300/11  KP1, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương   0938521198 
         21  Quầy Thuốc Tây Mỹ Lệ   An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương   06503589832 
         22  Quầy Thuốc Ngọc Hà   Ấp An Hoà  0, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương   01665799619 
         23  Quầy Thuốc Số 107   Kp.An Hoà, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương   01636488988 
         24  Nhà Thuốc Thu Thủy   347 KP Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương   01269777719 
         25  Nhà Thuốc Hồng Châu   Khu phố An Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương   0968.880.378 
         26  Quầy Thuốc Tây Số 274   D18A KP6 Thới Hoà, Mỹ phước 1, Bến Cát, Bình Dương   0986855037 
         27  Quầy Thuốc Hà Nam   DC5, Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương   01692903951 
         28  Quầy Thuốc Tây  Số 140   DL13 KP3B, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương   0961653069 
         29  Quầy Thuốc Tây 2098   QL 13, Ấp 4, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương   01645745978 
         30  Nhà Thuốc Tư Nhân Nguyên Khang   Đường H6, KP6, P Thới Hoà, Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương   0961.707.090 
         31  Cơ Sở Bán Lẻ Thuốc Võ Thị Ngọc Trâm   446D/8 tổ 8, KP1, P Tân Định, Bến Cát, Bình Dương   01676.762.078 
         32  Quầy Thuốc Đức Quang   Đường DC7 Khu Phố 4, Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương  #N/A
         33  Quầy Thuốc Công Thịnh   Khu Phố 1 Tân Định, , Bến Cát, Bình Dương   
01657869940
 
         34  Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 595   Đường NA6 Khu Công nghiệp Mỹ Phước 2, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương          1.212.975.488
         35  Cơ Sở Bán Lẻ Thuốc Đông Y- Thuốc Từ Dược Liệu Thu Hiền   Đường DJ9 Khu phố 3, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương   0988038221