Bàu Bàng

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Đại Lý Thuốc Tây 57 (Tâm Thư)   Ấp 6, Hưng Hòa, Bàu Bàng, Bình Dương   0909 801 806 
          2  Quầy Thuốc Tây Phạm Giỏi   Ấp 3, Hưng Hòa, Bàu Bàng, Bình Dương   0985 366 396 
          3  Quầy Thuốc Tây Hải Yến   QL 13, Ấp Đồng Sổ, Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương   01655 760 989 
          4  Quầy Thuốc Tây Tuyết Ngọc   Ấp 1, Tân Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương   0945370787 
          5  Quầy Thuốc Tây ThảO Hà   QL13  Tổ 5, Ấp Đồng Sổ, Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương   01687369851 
          6  Quầy Thuốc Tây Thanh Xuân   QL 13, Ấp Bàu Bàng, Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương   0909104854 
          7  Quầy Thuốc Hồng Sanh   ÂP2, Hưng Hòa, Bàu Bàng, Bình Dương   0988350729 
          8  Quầy Thuốc Tây Khoa Hường   Ấp 2, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương   01634 308 847 
          9  Quầy Thuốc Bình An   Hưng Hòa, Tân Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương   0902 319 081 
         10  Quầy Thuốc Lai Uyên   Bàu Hốt, Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương   06503 632 246 
         11  Quầy Thuốc Hoàng Nghĩa   ấp Đồng Sổ, Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương   01664550500 
         12  Quầy Thuốc Hoàng Thu   Đường D6, Đồng Sổ, Bàu Bàng, Bình Dương   0941105848