Bảo Yên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Cty CP Dược phẩm & vận tải Việt Anh,Khu 7, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai Chi Thị Ngọc 0912637658