Bảo Thắng

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Cty CP VTYT Dược 10,306 Cách Mạng Tháng 8, Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai Trần Thị Thu Hiền 0988544055
2 Cty Dược 10 Quầy Thuốc Số 14,Tổ 4, Tằng Lỏong, Bảo Thắng, Lào Cai Vũ Thị Dung 0977761894