Bảo Lâm

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy thuốc số 6 (Chị Thảo)   Thôn 16, Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng   0633986240 
2  Quầy thuốc Nhan Tam   Khu 2, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng   0978960787 
3  Đại lý An Khuong   315  Hàm Nghi, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng   01265482829 
4  Quầy thuốc Cẩm Tú   308  Hàm Nghi, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng   0902152811 
5  Quầy thuốc số 64 (Hoàng Anh)   Tổ 19  Hàm Nghi, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng   0983593518 
6  Nhà thuốc Cảnh Toàn   18  Trần Phú, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng   0907161313 
7  Nhà thuốc số 1   Tổ 7  Trần Phú, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng   01273918986 
8  Quầy thuốc số 44 (Chi Thọ)   Thôn 1, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng   0633509267 
9  Quầy Thuốc Số 49 (Chi Hang)   Thôn 6, Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng   0967930863 
10  Quầy thuốc Thanh Mai   Khu 6  Khu 6, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng   0984980184 
11  Quầy thuốc Phượng Quý   Thôn 16, Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng   01669161819 
12  Quầy thuốc Thanh Hương   QLộ 20  Thôn 7, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng   0633879442 
13  Quầy thuốc  số 31 (Văn Quân)   QLộ 20  Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng   01634366939 
14  Quầy Thuốc Thuận Đức   Thôn 12, Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng   0908197339