Bạch Thông

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Số 11,Chợ Cẩm Giàng, Cẩm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kạn Nguyễn Bích Hường 0977528671
2 QT Vũ Sinh,Thôn Đầu Cầu, Cẩm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kạn Nguyễn Vũ Sinh 0977066529
3 NT Bắc Hòa,Phố Nà Hái, TT Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn Lưu Đình Bắc 0984898779
4 QT Số 12,Phố Ngã Ba, TT Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn Tống Phương Trinh 0977109358
5 QT Số 10,Phố Chính, TT Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn Hứa Văn Hoan 0966607691
6 QT Ngọc Xuyên,Phố Ngã Ba, TT Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn Vỳ Thị Xuyên 0988475910