Bắc Tân Uyên

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Nhà Thuốc Phương Anh   31  TỔ3, Tân Thành, Bắc Tân Uyên, Bình Dương   0978026343 
          2  Nhà Thuốc Linh Hoàng   Tổ 3 Tân Thành, , Bắc Tân Uyên, Bình Dương   0938491069