Bắc Quang

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT La Thị Nhuận,Đội 4, Thôn Kem, Đồng Yên, Bắc Quang, Hà Giang La Thị Nhuận 0972426508
2 QT Trí Thức,Phố Mới, TT Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang Cao Minh Nguyệt 0987810568
3 QT Hà Trang,SN 73, Tổ 12, TT Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang Hoàng Thị Tơ 0912177640
4 NT Thu Hằng,SN 875 tổ 7, TT Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang Vũ Thị Hằng 0964390867